JTWC

JTWC Tropical Disturbance Summaries
ABPW10
POOR at 2011-05-03, 1400z 6.4ºN 133.7ºE.
FAIR at 2011-05-04, 0600z 8.3ºN 131.3ºE.
WTPN21
TCFA at 2011-05-04, 1400z 9.4ºN 129.0ºE.
GOOD at 2011-05-05, 0600z 10.8ºN 128.1ºE
TCFA reissued at 2011-05-05, 1400z 10.5ºN 128.8ºE.

JTWC Tropical Cyclone Warnings WTPN21
5/6 #1 (06Z) // #2 (12Z) // #3  (18Z)
5/7 #4 (00Z) // #5 (06Z) // #6 (12Z) // #7 (18Z)
5/8 #8 (00Z) // #9 (06Z) // #10 (12Z) // #11 (18Z)
5/9 12 (00Z) // 13 (06Z) // 14 (12Z) // 15 (18Z) 
5/10 16 (00Z) // 17 (06Z) // 18 (12Z) // 19 (18Z) 
5/11 20 (00Z) // 21 (06Z) // 22 (12Z) // 23 (18Z) (Final)

JTWC Tropical Cyclone Warning Graphical Warnings
5/6 #1 (06Z) // #2 (12Z) // #3 (18Z)
5/7 #4 (00Z) // #5 (06Z) // #6 (12Z) // #7 (18Z)
5/8 #8 (00Z) // #9 (06Z) // #10 (12Z) // #11 (18Z)
5/9 #12 (00Z) // #13 (06Z) // #14 (12Z) // #15 (18Z)
5/10 #16 (00Z) // #17 (06Z) // #18 (12Z) // #19 (18Z)
5/11 #20 (00Z) // #21 (06Z) // #22 (12Z) // #23 (18Z)

JTWC Prognostic Reasoning WTPN31
5/6 #2 (12Z) // 
5/7 #4 (00Z) // #6 (12Z) //
5/8 #8 (00Z) // #10 (12Z) // 
5/9 #12 (00Z) // 14 (12Z) // 
5/10 16 (00Z) // 18 (12Z) // 
5/11 20 (00Z) // 22 (12Z) //

TPPN 10
201816Z
210632Z

TEXT FILE FINISHED (May 0314Z-1118Z)
GRAPHICS NOT FULL

1. JTWC熱帶氣旋03W路徑圖:

Picture

CMA/NMC

http://www.nmc.gov.cn/publish/typhoon/message.htm
start tracking at 070000UTC.
CMA Tropical Cyclone Warnings WTPQ20 BABJ
5/11 18Z
================================
TD 01   INITIAL TIME 070000 UTC
00HR 12.4N 126.5E 1000HPA 16M/S
P12HR WNW 15KM/H
P+24HR 14.1N 123.5E 998HPA 18M/S

ZCZC
WTPQ20 BABJ 070300
SUBJECTIVE FORECAST
TD 01 INITIAL TIME 070300 UTC
00HR 12.7N 126.2E 1000HPA 16M/S
P12HR WNW 15KM/H
P+24HR 14.4N 123.6E 998HPA 18M/S=
NNNN

LACK 070600

ZCZC
TCPQ40 BABJ 070900
CCAA 07090 99398 11165
AERE 01131 11260 12233 225// 90000=
NNNN

ZCZC
WTPQ20 BABJ 071200
SUBJECTIVE FORECAST
TS AERE 1101 (1101) INITIAL TIME 071200 UTC
00HR 12.8N 125.1E 990HPA 23M/S
30KTS 180KM
P12HR WNW 15KM/H
P+24HR 14.4N 122.4E 980HPA 30M/S
P+48HR 16.9N 120.7E 995HPA 20M/S
P+72HR 19.4N 119.2E 990HPA 23M/S
P+96HR 21.3N 119.9E 995HPA 20M/S
P+120HR 23.2N 121.9E 1000HPA 15M/S=
NNNN


ZCZC
TCPQ40 BABJ 071500
CCAA 07150 99398 11165
AERE 01129 11248 12244 235// 92810=
NNNN


ZCZC 341
WTPQ20 BABJ 071800
SUBJECTIVE FORECAST
TS AERE 1101 (1101) INITIAL TIME 071800 UTC
00HR 13.1N 124.6E 990HPA 23M/S
30KTS 180KM
P12HR WNW 15KM/H
P+24HR 14.7N 121.9E 982HPA 28M/S
P+48HR 17.2N 120.2E 998HPA 18M/S
P+72HR 20.4N 119.3E 995HPA 20M/S
P+96HR 23.9N 122.7E 1000HPA 15M/S=
NNNN

ZCZC 964
WTPQ20 BABJ 072100
SUBJECTIVE FORECAST
TS AERE 1101 (1101) INITIAL TIME 072100 UTC
00HR 13.3N 124.4E 990HPA 23M/S
30KTS 180KM
P12HR WNW 15KM/H
P+24HR 15.5N 121.9E 985HPA 25M/S
P+48HR 18.5N 120.3E 998HPA 18M/S
P+72HR 22.6N 121.4E 995HPA 20M/S
P+96HR 25.8N 124.3E 1002HPA 13M/S=
NNNN

ZCZC
WTPQ20 BABJ 080000
SUBJECTIVE FORECAST
TS AERE 1101 (1101) INITIAL TIME 080000 UTC
00HR 13.6N 124.1E 990HPA 23M/S
30KTS 180KM
P12HR NW 20KM/H
P+24HR 17.2N 121.4E 988HPA 25M/S
P+48HR 20.3N 120.4E 990HPA 23M/S
P+72HR 23.4N 122.5E 995HPA 20M/S
P+96HR 28.1N 127.2E 1002HPA 13M/S=
NNNN

ZCZC
WTPQ20 BABJ 080300
SUBJECTIVE FORECAST
TS AERE 1101 (1101) INITIAL TIME 080300 UTC
00HR 13.9N 124.0E 990HPA 23M/S
30KTS 180KM
P12HR NW 20KM/H
P+24HR 17.3N 121.4E 990HPA 23M/S
P+48HR 20.6N 120.5E 990HPA 23M/S
P+72HR 23.4N 122.5E 995HPA 20M/S
P+96HR 28.2N 127.4E 1002HPA 13M/S=
NNNN


ZCZC
WTPQ20 BABJ 080600
SUBJECTIVE FORECAST
STS AERE 1101 (1101) INITIAL TIME 080600 UTC
00HR 14.4N 123.6E 988HPA 25M/S
30KTS 200KM
50KTS 20KM
P12HR NW 20KM/H
P+24HR 17.9N 121.3E 990HPA 23M/S
P+48HR 21.3N 121.3E 990HPA 23M/S
P+72HR 24.5N 123.9E 995HPA 20M/S
P+96HR 28.7N 128.5E 1002HPA 13M/S=
NNNN

ZCZC
WTPQ20 BABJ 080900
SUBJECTIVE FORECAST
STS AERE 1101 (1101) INITIAL TIME 080900 UTC
00HR 15.0N 123.1E 988HPA 25MS
30KTS 200KM
50KTS 20KM
P12HR NNW 20KMH
P+24HR 18.4N 121.2E 990HPA 23MS
P+48HR 22.0N 121.5E 990HPA 23MS
P+72HR 25.5N 124.9E 996HPA 18MS=
NNNN

WTPQ20 BABJ 111200
SUBJECTIVE FORECAST
TD AERE 1101 (1101) INITIAL TIME 111200 UTC
00HR 27.7N 128.8E 998HPA 16M/S
P12HR NE 40KM/H=

----------------------------------------------------------------2011年5月7日08时在菲律宾马尼拉东南方650公里的菲律宾东部近海海面有热带低压生成,即北纬12.4度、东经126.5度,中心附近最大风速7级(16米/秒),最低气压1000百帕。

预计该低压将以每小时15-20公里的速度向西偏北方向移动,强度逐渐加强,未来24小时内将发展为今年第1个热带风暴
==============
在菲律宾以东近海活动的热带低压已于5月7日14时发展为今年第1号热带风暴“艾利”(Aere,名字来源:美国,名字意义:风暴)。7日17时“艾利”中心仍位于菲律宾马尼拉东偏南方大约565公里的海面上,就是北纬13.1度、东经126.0度,中心附近最大风力有8级(18米/秒),中心最低气压为998百帕。

预计, “艾利”将以每小时15公里左右的速度向西北方向移动,逐渐向菲律宾吕宋岛东南部海面靠近,强度将继续加强。
===============
今年第1号热带风暴“艾利”于5月8日14时加强为强热带风暴, 8日17时其中心位于菲律宾马尼拉东偏北方大约240公里的菲律宾东部近海,就是北纬15.0度、东经123.1度,中心附近最大风力有10级(25米/秒),中心最低气压为988百帕。

预计,“艾利”将以每小时15-20公里的速度向北偏西方向移动,8日夜间将在菲律宾吕宋岛北部沿海登陆,9日白天将穿过菲律宾吕宋岛北部,于9日夜间到10日上午进入巴士海峡到南海东北部附近海域。

受“艾利”影响,8日20时到9日20时,巴士海峡、巴林塘海峡、菲律宾东北部及沿海将出现7-8级大风,阵风可达9-10级;台湾东南部将有大雨

今年第1号热带风暴“艾利”11日20时变为热带低压后继续减弱,并消失,中央气象台11日23时停止编号。
Picture
0700Z
Picture
0712Z
Picture
0709Z
Picture
0809Z
Picture
0806Z
Picture
0800Z
Picture

HKO

HKO Tropical Cyclone Advisories WTPQ20 VHHH
(http://weather.noaa.gov/pub/data/raw/wt/wtpq20.vhhh..txt)
7/5 0000Z // 1200Z //
8/5 0000Z // 0300Z // 0600Z // 0900Z // 1200Z // 1500Z // 1800Z // 2100Z //
9/5 0000Z // 0300Z // 0600Z // 0900Z // 1200Z // 1500Z // 1800Z // 2100Z //
10/5 0000Z // 0300Z // 0600Z // 0900Z // 1200Z // 1500Z // 1800Z // 2100Z //
11/5 0000Z // 1200Z //
12/5 0000Z (Final)

8/5
在 上 午 五 時 , 熱 帶 風 暴 艾 利 集 結 在 北 緯 13.5 度 , 東 經 124.4 度 附 近 , 其 中 心 附 近 最 高 持 續 風 速 約 為 每 小 時 75 公 里 , 預 料 艾 利 向 西 北 偏 西 移 動 , 時 速 約 15 公 里 , 大 致 移 向 呂 宋 。
在 上 午 十 時 , 熱 帶 風 暴 艾 利 集 結 在 馬 尼 拉 之 東 南 偏 東 約 360 公 里 , 預 料 向 西 北 偏 西 或 西 北 移 動 , 時 速 約 15 公 里 , 大 致 移 向 呂 宋 。 
在 正 午 十 二 時 , 熱 帶 風 暴 艾 利 集 結 在 馬 尼 拉 之 東 南 偏 東 約 330 公 里 , 預 料 向 西 北 偏 西 或 西 北 移 動 , 時 速 約 15 公 里 , 大 致 移 向 呂 宋 。  
在 下 午 四 時 , 熱 帶 風 暴 艾 利 集 結 在 馬 尼 拉 以 東 約 260 公 里 , 預 料 向 西 北 或 西 北 偏 西 移 動 , 時 速 約 15 公 里 , 大 致 移 向 呂 宋 
。在 下 午 八 時 , 熱 帶 風 暴 艾 利 集 結 在 馬 尼 拉 之 東 北 偏 東 約 240 公 里 , 預 料 向 西 北 移 動 , 時 速 約 15 公 里 , 大 致 移 向 呂 宋 。

9/5
在 下 午 四 時 , 熱 帶 風 暴 艾 利 集 結 在 馬 尼 拉 之 東 北 偏 北 約 330 公 里 , 預 料 向 北 或 西 北 偏 北 移 動 , 時 速 約 18 公 里 , 橫 過 呂 宋 , 移 向 台 灣 東 部 海 域 。
在 下 午 八 時 , 熱 帶 風 暴 艾 利 集 結 在 馬 尼 拉 之 東 北 偏 北 約 370 公 里 , 預 料 向 北 移 動 , 時 速 約 14 公 里 , 橫 過 呂 宋 , 移 向 台 灣 東 部 海 域 。
在 昨 晚 十 一 時 , 熱 帶 風 暴 艾 利 集 結 在 馬 尼 拉 之 東 北 偏 北 約 410 公 里 , 預 料 向 北 移 動 , 時 速 約 18 公 里 , 橫 過 呂 宋 , 移 向 台 灣 東 部 海 域 。

10/5
在 正 午 十 二 時 , 熱 帶 風 暴 艾 利 集 結 在 高 雄 之 東 南 約 270 公 里 , 預 料 向 東 北 偏 北 移 動 , 時 速 約 27 公 里 , 橫 過 呂 宋 海 峽 , 移 向 台 灣 東 部 海 域 。
在 下 午 四 時 , 熱 帶 風 暴 艾 利 集 結 在 高 雄 之 東 南 偏 東 約 290 公 里 , 預 料 向 東 北 移 動 , 時 速 約 30 公 里 , 橫 過 呂 宋 海 峽 , 移 向 台 灣 東 部 海 域 。
艾 利 已 在 今 晚 減 弱 為 熱 帶 低 氣 壓 。 在 下 午 十 時 , 艾 利 集 結 在 台 北 之 東 南 約 400 公 里 , 預 料 向 東 北 移 動 , 時 速 約 35 公 里 , 橫 過 台 灣 以 東 海 域 , 大 致 移 向 琉 球 群 島 

11/5
在 上 午 二 時 , 熱 帶 低 氣 壓 艾 利 集 結 在 台 北 之 東 南 約 340 公 里 , 預 料 向 東 北 移 動 , 時 速 約 35 公 里 , 橫 過 台 灣 以 東 海 域 , 大 致 移 向 琉 球 群 島 。
在 晚 上 八 時 , 熱 帶 低 氣 壓 艾 利 集 結 在 鹿 兒 島 之 西 南 偏 南 約 410 公 里 , 預 料 向 東 北 移 動 , 時 速 約 40 公 里 , 移 向 日 本 以 南 海 域 。

12/5在 
上 午 二 時 , 熱 帶 低 氣 壓 艾 利 集 結 在 鹿 兒 島 以 南 約 270 公 里 , 預 料 向 東 北 移 動 , 時 速 約 45 公 里 , 移 向 日 本 以 南 海 域 。

----------------------------------------------------------------
#1 (0700Z)

香 港 天 文 台 於 2011 年 05 月 07 日 12 時 18 分 發 出 之 天 氣 報 告

熱 帶 低 氣 壓

在 香 港 時 間 2011 年 05 月 07 日 08 時 的 最 新 資 料

預 測 的 位 置 和 強 度

香 港 時 間          位 置       熱 帶 氣 旋 類 別    最 高 持 續 風 速
2011 年 05 月 10 日 08 時 19.7 N 120.5 E 熱 帶 風 暴           每小時  75 公里
2011 年 05 月 09 日 08 時 16.0 N 121.7 E 熱 帶 風 暴           每小時  75 公里
2011 年 05 月 08 日 08 時 13.9 N 124.4 E 熱 帶 風 暴           每小時  65 公里
==========================
#2 (0712Z)
香 港 天 文 台 於 2011 年 05 月 08 日 00 時 00 分 發 出 之 天 氣 報 告

熱 帶 風 暴 艾 利

在 香 港 時 間 2011 年 05 月 07 日 20 時 的 最 新 資 料

預 測 的 位 置 和 強 度

香 港 時 間          位 置       熱 帶 氣 旋 類 別    最 高 持 續 風 速
2011 年 05 月 10 日 20 時 21.9 N 122.0 E 熱 帶 風 暴           每小時  75 公里
2011 年 05 月 09 日 20 時 18.9 N 121.3 E 熱 帶 風 暴           每小時  75 公里
2011 年 05 月 08 日 20 時 15.8 N 123.0 E 熱 帶 風 暴           每小時  75 公里
==========================
#4 (0803Z)
香 港 天 文 台 於 2011 年 05 月 08 日 11 時 31 分 發 出 之 天 氣 報 告

熱 帶 風 暴 艾 利

在 香 港 時 間 2011 年 05 月 08 日 08 時 的 最 新 資 料
( 北緯 13.7 度, 東經 124.2 度, 即香港之東南約 1420 公里 )

預 測 的 位 置 和 強 度

香 港 時 間          位 置       熱 帶 氣 旋 類 別    最 高 持 續 風 速
2011 年 05 月 11 日 08 時 24.3 N 124.6 E 熱 帶 風 暴           每小時  85 公里
2011 年 05 月 10 日 08 時 20.2 N 120.8 E 強 烈 熱 帶 風 暴     每小時  90 公里2011 年 05 月 09 日 08 時 15.9 N 121.5 E 強 烈 熱 帶 風 暴     每小時  90 公里

1. HKO熱帶氣旋Aere路徑圖:

Picture
2100Z
Picture
0712Z
Picture
0800Z
Picture
0803Z
Picture
0906Z
Picture
0809Z
Picture
0806Z
Picture
0906Z
Picture
Picture
0903Z
Picture
0903Z
Picture
1112Z
Picture
Picture
Picture
Picture
0915Z
Picture
1100Z
Picture
0912Z
Picture
0915Z
07@17:45
在 上 午 二 時 , 熱 帶 風 暴 艾 利 集 結 在 馬 尼 拉 之 東 南 偏 東 約 440 公 里 , 預 料 向 西 北 偏 西 移 動 , 時 速 約 15 公 里 , 大 致 移 向 呂 宋 。

CWB

Picture
0909Z

1. CWB熱帶氣旋Aere路徑圖:

蘭嶼過去3日逐時資料
日期 時間 潮高
(公尺)
浪高
(公尺)
浪向
(最大浪高)
波浪週期
(秒)
風力
(m/s)
風向 陣風
(m/s)
海溫
(度)
氣溫
(度)
氣壓
(百帕)
5/29 (日)
2:00
 
 
 
 
9
北北東
 
 
22
970.2
5/29 (日)
1:00
 
 
 
 
9
北北東
 
 
22.1
970.4
5/29 (日)
0:00
 
 
 
 
8
北北東
 
 
22.2
970.8
5/28 (六)
23:00
 
 
 
 
10
東北
 
 
22.5
971.1
5/28 (六)
22:00
 
 
 
 
11
東北東
 
 
22.9
971
5/28 (六)
21:00
 
 
 
 
6
 
 
22.7
970.3
5/28 (六)
20:00
 
 
 
 
7
 
 
22.9
969.5
5/28 (六)
19:00
 
 
 
 
6
 
 
22.8
968.3
5/28 (六)
18:00
 
 
 
 
3
東南
 
 
23.2
967
5/28 (六)
17:00
 
 
 
 
6
 
 
23.6
965.6
5/28 (六)
16:00
 
 
 
 
7
 
 
24.2
965
5/28 (六)
15:00
 
 
 
 
8
 
 
24
965.1
5/28 (六)
14:00
 
 
 
 
9
 
 
24.1
964.9
5/28 (六)
13:00
 
 
 
 
9
南南西
 
 
24.8
964.6
5/28 (六)
12:00
 
 
 
 
8
南南西
 
 
24.2
964.9
5/28 (六)
11:00
 
 
 
 
8
南南西
 
 
23.7
964.9
5/28 (六)
10:00
 
 
 
 
5
西南
 
 
23.8
964.8
5/28 (六)
9:00
 
 
 
 
1
北北西
 
 
25.8
964.1
5/28 (六)
8:00
 
 
 
 
8
 
 
24.9
962.5
5/28 (六)
7:00
 
 
 
 
11
北北西
 
 
24.1
962.1
5/28 (六)
6:00
 
 
 
 
10
 
 
24.2
960.6
5/28 (六)
5:00
 
 
 
 
12
 
 
23.9
958.5
5/28 (六)
4:00
 
 
 
 
15
北北東
 
 
23.2
957.9
5/28 (六)
3:00
 
 
 
 
16
北北東
 
 
22.8
957.1
5/28 (六)
2:00
 
 
 
 
27
北北東
 
 
22.4
955.4
5/28 (六)
1:00
 
 
 
 
36
北北東
 
 
22.1
954.9
5/28 (六)
0:00
 
 
 
 
25
北北東
 
 
23.2
957.6
5/27 (五)
23:00
 
 
 
 
30
北北東
 
 
22.8
959.4
5/27 (五)
22:00
 
 
 
 
26
北北東
 
 
23
959.8
5/27 (五)
21:00
 
 
 
 
20
北北東
 
 
23.3
960.6
5/27 (五)
20:00
 
 
 
 
26
北北東
 
 
23.1
961.6
5/27 (五)
19:00
 
 
 
 
25
北北東
 
 
23.3
961.5
5/27 (五)
18:00
 
 
 
 
26
北北東
 
 
23.2
961.3
5/27 (五)
17:00
 
 
 
 
21
北北東
 
 
22.9
963
5/27 (五)
16:00
 
 
 
 
23
北北東
 
 
23
963.2
5/27 (五)
15:00
 
 
 
 
14
北北東
 
 
22.9
963.8
5/27 (五)
14:00
 
 
 
 
8
 
 
23.6
965
5/27 (五)
13:00
 
 
 
 
20
北北東
 
 
23.5
964.9
5/27 (五)
12:00
 
 
 
 
22
北北東
 
 
23.7
965.8
5/27 (五)
11:00
 
 
 
 
15
北北東
 
 
23.9
966.9
5/27 (五)
10:00
 
 
 
 
9
 
 
24.1
968.1
5/27 (五)
9:00
 
 
 
 
11
 
 
23.9
968.2
5/27 (五)
8:00
 
 
 
 
14
北北東
 
 
23.7
968.2
5/27 (五)
7:00
 
 
 
 
8
 
 
23.8
968.4
5/27 (五)
6:00
 
 
 
 
11
 
 
23.4
968
5/27 (五)
5:00
 
 
 
 
4
 
 
22.9
968.6
5/27 (五)
4:00
 
 
 
 
9
 
 
23.4
967.8
5/27 (五)
3:00
 
 
 
 
7
 
 
23.5
968.1
5/27 (五)
2:00
 
 
 
 
4
 
 
23.3
968.6
5/27 (五)
1:00
 
 
 
 
4
 
 
23.7
969.2
5/27 (五)
0:00
 
 
 
 
4
 
 
23.7
970
5/26 (四)
23:00
 
 
 
 
6
北北東
 
 
23.8
971.1
5/26 (四)
22:00
 
 
 
 
6
北北東
 
 
23.8
971.8
5/26 (四)
21:00
 
 
 
 
6
北北東
 
 
23.9
971.8
5/26 (四)
20:00
 
 
 
 
4
 
 
23.9
971.6
5/26 (四)
19:00
 
 
 
 
6
北北東
 
 
23.7
971.1
5/26 (四)
18:00
 
 
 
 
6
北北東
 
 
24
970.6
5/26 (四)
17:00
 
 
 
 
2
 
 
24.1
969.8
5/26 (四)
16:00
 
 
 
 
4
 
 
24.1
969.7
5/26 (四)
15:00
 
 
 
 
11
北北東
 
 
23.9
969.7
5/26 (四)
14:00
 
 
 
 
4
 
 
24.6
970.6
5/26 (四)
13:00
 
 
 
 
4
北北東
 
 
25.1
971.4
5/26 (四)
12:00
 
 
 
 
3
 
 
25.9
971.8
5/26 (四)
11:00
 
 
 
 
4
北北東
 
 
28.3
972.6
5/26 (四)
10:00
 
 
 
 
3
 
 
24.9
972.6
5/26 (四)
9:00
 
 
 
 
4
 
 
23.7
972.6
5/26 (四)
8:00
 
 
 
 
5
 
 
22.6
972.7
5/26 (四)
7:00
 
 
 
 
3
 
 
22.7
972.4
5/26 (四)
6:00
 
 
 
 
9
北北東
 
 
23
971.7
5/26 (四)
5:00
 
 
 
 
8
北北東
 
 
22.7
971.3
5/26 (四)
4:00
 
 
 
 
7
北北東
 
 
22.7
971
5/26 (四)
3:00
 
 
 
 
7
北北東
 
 
22.6
971

SMG

NONE

PAGASA (Bebeng)

PAGASA Tropical Cyclone Bulletins: 
5/6 01 (12Z) // 02 (18Z) //
5/7 03 (00Z) // 04 (06Z) // 05 (12Z) // 06 (18Z) // 5/8 07 (00Z) // 08 (06Z) // 09 (12Z) // 10 (18Z) //
5/9 11 (00Z) // 12 (06Z) // 13 (12Z) // 14 (18Z) // 
5/10 15 (00Z) // 16 (06Z) // 17 (12Z) // 18 (18Z) (Final)

PAGASA Tropical Cyclone Warning WTPH20
(http://weather.noaa.gov/pub/data/raw/wt/wtph20.rpmm..txt)
5/6 #1 (12Z) // #2 (18Z) //
5/7 #3 (00Z) // #4 (06Z) // [GW] #5 (12Z) // #6 (18Z) //
5/8 #7 (00Z) // #8 (06Z) //
 09 (12Z) // 10 (18Z) //
5/9 11 (00Z) // 12 (06Z) // 13 (12Z) // 14 (18Z) //
5/10 15 (00Z) // 16 // 17 // 18 (Final)

Landfall:
#7 (0800Z): Tropical Storm "BEBENG" has made landfall over Northern Catanduanes and is now heading towards Quezon-Aurora area. 
//
Picture
0700Z
Picture
0706Z
Picture
0712Z
Picture
0800Z
Picture
0812Z

KMA

KMA Tropical Cyclone Advisories WTKO21
7/5 #1 (06Z) // #2 (12Z) // #3 (18Z) //
8/5 #4 (00Z) // #5 (06Z)

WTKO20 RKSL 080000
KMA TROPICAL CYCLONE ADVISORY NO. 4
NAME TS 1101 AERE
ANALYSIS
POSITION 080000UTC 13.4N 124.2E
MOVEMENT W 2KT
PRES/VMAX 990HPA 47KT
FORECAST
24HR
POSITION 090000UTC 16.1N 122.0E WITHIN 80NM
PRES/VMAX 985HPA 52KT
48HR
POSITION 100000UTC 20.2N 120.9E WITHIN 135NM
PRES/VMAX 985HPA 52KT
72HR
POSITION 110000UTC 24.0N 122.8E WITHIN 215NM
PRES/VMAX 990HPA 47KT
KOREA METEOROLOGICAL ADMINISTRATION.
Picture
0800Z #4

NHMS Vietnam

NONE

TMD

NONE

MMD

NONE

NWS Guam

NONE

ECMWF T+0 Archive

FINISHED (May 0600Z-1212Z)
Picture
0612Z
Picture
0600Z
Picture
0700Z
Picture
0800Z
Picture
0900Z
Picture
0712Z
Picture
0812Z
Picture
0912Z
Picture
1012Z
Picture
1100Z
Picture
1000Z
Picture
1112Z
Picture
1200Z EX
Picture
1212Z EX

UKMET

Met Office tropical cyclone guidance messages (http://www.metoffice.gov.uk/weather/tropicalcyclone/tcgts/fxxt03.txt)
Better open with IE instead of Google Chrome or you'll download the .txt file once clicked.
8/5 00Z
--完--

版權所有 © 2011 香港氣象網絡 Hong Kong Online Meteorological Network (HKOMN)